0 (552) 461 11 39
EnglishTurkish

Apostil Onayı Nedir?
5 Ekim 1961 tarihinde imzalanan Lahey Anlaşması’na göre, resmi makamlardan alınan bir belgenin bir başka ülkede de geçerli olması adına kullanılan uluslararası onay sistemi Apostil Onayı olarak adlandırılmaktadır. Bir ülkeden alınan resmi bir belgenin Apostil Anlaşması’na taraf olan diğer ülkelerde de geçerli olabilmesi için bu onayın yapılması gereklidir.

Nasıl Yapılır?
Türkiye’de apostil tasdik onayı Türkiye’deki kurumlar tarafından düzenlenen belgelere veya yurt dışında apostil onayı yapılarak ülkemize getirilen belgelere yapılabilir. Apostil onayının yapılması için bazı işlemlerin sırasıyla yapılması gerekmektedir:
1. Öncelikle, bir yeminli tercüme bürosu tarafından apostil onayı yapılacak belgenin kullanılacağı ülkenin resmi diline tercüme edilmesi gerekmektedir.
2. Yeminli tercüme bürosu tarafından tercüme edilen bu belgenin ilgili tercüme bürosunun kaydının olduğu bir noterde noter onayının yapılması gerekir.
3. Noter onayından sonra, onayı yapan noterin bulunduğu ildeki valilik veya kaymakamlıklarda apostil onayı yapılarak işlem tamamlanır.
Apostil anlaşmasına taraf olan ülkeler için bu işlemden sonra büyükelçilik veya konsolosluklarda başka bir onay yapılmasına gerek yoktur.

Nerede Yapılır?
Ülkemizde apostil onayı valiliklerde ve kaymakamlıklarda yapılmaktadır. Ayrıca, Adalet Bakanlığı bünyesindeki belgeler için Hukuk İşleri Müdürlüğü, Ağır Ceza Mahkemeleri ve Adalet Komisyonu Başkanlığı da apostil onayı yapmaktadır.

Yurtdışından Alınan Belgeye Apostil Onayı
Yurtdışından gelen bir belgeye Türkiye’deki ilgili kurumlar tarafından apostil onayı yapılabilmesi için o belgenin yurtdışından apostilli olarak gelmesi veya belgenin düzenlendiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği / Konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu şekilde olan bir belgeye Türkiye’de başka ülke için apostil onayı yapılabilmektedir. Eğer bu işlemlerden biri yapılmamışsa, her ülkenin kendi bünyesinde düzenlenen bir belgeye apostil onayı yapma hakkı vardır. Yani, yurtdışında yabancı bir ülkede düzenlenen bir belgenin yine o ülkede apostil onayının yapılarak Türkiye’ye getirilmesi gerekmektedir. Ancak, bazı ülkelerin Türkiye’deki elçilikleri ve konsoloslukları kendi ülkelerinde düzenlenen belgeye apostil onayı yapmaktadır.Bu konuyu sorgulamak için ilgili elçilik ve konsoloslukla iletişime geçebilirsiniz. Aksi takdirde, belgenizin düzenlendiği ülkeye gönderilerek apostil onayının orada yapılması gerekmektedir.

Apostil Onayı Fiyatları
Apostil onayı işlemleri için belge başına onay işlemi 5-10 TL’dir. Ancak, ilgili belgenin tercüme ve noter onayı işlemleri için ücret ödenmesi gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse, apostil onayı yapılacak bir diplomanın tercüme edileceği dile göre 40 TL ile 100 TL arasında tercüme ücreti vardır. Tercüme yapıldıktan sonra bir diploma için noter onayı fiyatı ise 140 TL civarındadır. Ayrıca, bazı tercüme büroları apostil onayı işlemini sizin adınıza gerçekleştirmektedir. Bu işlem için 100 TL civarında hizmet ücreti talep edilmektedir.

Geçerlilik Süresi
Taraf ülkeler, apostil onayının geçerlilik sürelerini münferit olarak belirlemektedirler. Geçerlilik süresi hakkında belgeyi kullanacağınız ülkedeki kuruma danışarak bilgi alabilirsiniz.

Apostil Onayı Yapılan Belgeler
Resmi kurumlardan alınan her türlü belgeye apostil onayı yapılmakla beraber, çoğunlukla talep edilen belgeler arasında;
• Diploma,
• Öğrenci belgesi,
• Evlilik cüzdanı,
• Mahkeme kararı,
• Adli sicil kaydı,
• Doğum belgesi,
• Bekaret belgesi,
• Vekaletname,
• Muvafakatname ve faaliyet belgesi,
• Oda sicil kaydı,
• Vergi levhası gibi şirket belgelerine apostil onayı yapılmaktadır.
5 Ekim 1961 tarihli Lahey Anlaşmasına taraf olmayan ülkelerde kullanılacak belgelerin farklı bir onay prosedürü bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen işlemlere ek olarak Dışişleri Bakanlığı ve ilgili ülkenin Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onay yapılarak bir belgenin geçerli olması sağlanmaktadır.
Dışişleri Bakanlığı ve Büyükelçilik / Konsolosluk Onayları
İran, Irak, Afganistan, Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai, Abu Dhabi), Cezayir, Filistin, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Lübnan, Ürdün ,Mısır, Fas, Irak, Pakistan, Afganistan, Nijerya, ve Sudan gibi apostil anlaşmasına taraf olmayan ülkelerde kullanılacak belgeler için onay işlemleri şu şekildedir:
• Öncelikle, bir yeminli tercüme bürosu tarafından apostil onayı yapılacak belgenin kullanılacağı ülkenin resmi diline tercüme edilmesi gerekmektedir.
• Yeminli tercüme bürosu tarafından tercüme edilen bu belgenin ilgili tercüme bürosunun kaydının olduğu bir noterde noter onayının yapılması gerekir.
• Noter onayından sonra, onayı yapan noterin bulunduğu ildeki valilik veya kaymakamlıklarda apostil onayı yapılır.
• Apostil onayından sonra Dışişleri Bakanlığı’nda ilgili belgeye tasdik yapılır. Dışişleri Bakanlığı harç ücreti belge başına 50 TL civarındadır.
• Son olarak, ilgili belge onayı yapacak elçiliğe veya konsolosluğa teslim edilir. Elçilik veya konsoloslukların onay işlemleri birkaç gün sürmektedir.